Informace k dražbám

U věcí, u nichž není datum dražby, nebyla zatím dražba nařízena. V případě zájmu o koupi kontaktujte nás na tel. č. 569 420 480 nebo e-mailu musil@exekutor.cz. Prohlídka movitých věcí je pod dohodě s exekutorem možná kdykoliv v úředních hodinách exekutorského úřadu. Pokud není uvedeno jinak, konají se dražby v sídle Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod, Bělohradská 299, Havlíčkův Brod, dražební síň v přízemí.

Podání je možno zvyšovat po 50,- Kč, následující příhoz musí být vždy vyšší než poslední předcházející. V dražbě se pokračuje dokud není uhrazena celá pohledávka včetně příslušenství.

Vydražitel je povinen prokázat svoji totožnost, věc na místě zaplatit a převzít, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Věci zařazené do souborů, které nebudou vydraženy jako soubory, budou ihned následně na místě draženy po jednotlivých kusech. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný nesmí dražit. Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.

Chystané a nařízené dražby

Pokud máte zájem o zasílání všech novinek a aktualizací týkajících se dražeb, vyplňte následující formulář: