Jak na to

Předpoklad pro nařízení exekuce

Předpokladem nařízení exekuce je exekuční titul tj.:

  • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek nebo platební rozkaz)
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • vykonatelný notářský zápis
  • vykonatelný exekutorský zápis
  • nebo jiný exekuční titul

Nabízíme Vám následující možnosti

Pokud máte exekuční titul, náš exekutorský úřad Vám nabízí následující možnosti.

1. Prověrka dlužníka před podáním návrhu na nařízení exekuce

Nabízíme Vám možnost prověření majetkových poměrů dlužníka ještě před podáním návrhu na nařízení exekuce - prověříme za Vás historii i současnost z veřejných rejstříků, z Centrální evidence exekucí, katastru nemovitostí atp. a na základě našich dlouholetých zkušeností s vymáháním pohledávek Vám podáme důležité informace o majetku a bonitě dlužníka. Získané údaje zanalyzujeme a doporučíme, jak s pohledávkou dále naložit. Součástí našeho kladného doporučení je samozřejmě i vypracování návrhu na nařízení exekuce na provedení exekuce naším úřadem (služba je poskytována jako právní pomoc dle ust.§74, písm a), exekučního řádu).

Výsledky prověrky Vám budou zaslány na Váš e-mail po zaplacení ceny dle ceníku.

Formulář: prověřit dlužníka

2. Návrh na exekuci on-line

Spusťte následující formulář jehož prostřednictvím vytvoříte sami návrh na nařízení exekuce a pošlete jej exekutorovi!

Formulář: nařízení exekuce