Ceník služeb exekutorského úřadu

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Mimosmluvní tarifní odměna:

Za provedení exekuce činí odměna exekutora (z částky do 3 mil.Kč) 15% ze skutečně vymožené částky (vymáhá se nad dlužnou částku, jde k tíži dlužníka) minimální odměna 2.000,- Kč;

ÚkonOdměna
za vyklizení 10.000,- Kč za každou nemovitost
za odebrání věci 15% z hodnoty věci minimálně 2.000,- Kč
za rozdělení věci 6.000,- Kč za každou věc

Za návrh se neplatí soudní poplatek, ale může Vám být účtována záloha na náklady exekuce. Záloha je vratná a též se vymáhá na dlužníkovi. K vystavení požadavku na zálohu přistupujeme vždy až po dohodě s dlužníkem.

Pokud je exekuce úspěšná nestojí v konečném důsledku navrhovatele nic. V případě neúspěšné exekuce uhradíte exekutorovi většinou jen skutečné náklady, případně poměrnou část odměny u vymožení částečného.

Smluvní odměna

Sjednává se individuálně smlouvou, započítává se k tíži pohledávky a jde nad rámec odměny mimosmluvní. Smluvní odměnu účtujeme pouze po dohodě (obvykle v rozmezí 1,5-5%). Státní a veřejnoprávní klientele a v případě vymáhání výživného odměnu, ani zálohy nepožadujeme.

Odměna za exekutorský zápis: (podle notářského tarifu vyhl. 196/2001 Sb.)

Smluvní částka%
z hodnoty předmětu smlouvy do 100.000,- Kč 2 %
(z částky nad 100.000,- Kč) do 500.000,- Kč 1,2 %
z částky nad 500.000,- Kč) do 1.000.000,- Kč 0,6 %
nad 1.000.000,- Kč 0,3 %

minimálně 1000,- Kč

nejde-li hodnotu plnění určit 3.000,- Kč

Vydání stejnopisu exekutorského zápisu 100,- Kč za stránku, opis 30,- Kč za stránku.

Za prověření dlužníka před podáním návrhu na nařízení exekuce:

Poskytovaný typ prověrkyCena
základní prověrka (jen zpráva bez příloh) 299,- Kč + 21% DPH
zaslání zdrojových informací v příloze
(dokumenty o majetku, provozovnách, atd.)
příplatek 49,- Kč + 21% DPH
zpracování návrhu na nařízení exekuce příplatek 299,- Kč + 21% DPH
prověrka + dokumenty + návrh 499,- Kč + 21% DPH

SEPA poplatek při úhradě zahraniční bankou v rámci EU

40,-Kč +0%DPH

SEPA poplatek při úhradě zahraniční bankou mimo EU 100,-Kč+0%DPH

Odměna za právní pomoc: podle advokátního tarifu (vyhl. 177/1996 Sb.)

Z hodnoty věciOdměna
od 5.000,-Kč do 10.000,- Kč odměna 750,- Kč
od 10.000,-Kč do 200.000,- Kč 750,- Kč + odměna 20,- Kč za každých 1.000,- Kč
od 200.000,-Kč do 10.mil. Kč 4.550,- Kč + odměna 20,- Kč za každých 10.000,- Kč

Smluvní hodinová sazba za právní pomoc 1.200,- Kč/hodina.

Jsme plátci DPH. Veškeré zde uváděné ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

© 2024 Stanislav Molák | nastavení cookies pro tento web